Navigation Menu+

“میتو ”

Posted on Apr 26, 2017 by in Portfolio |

Screen Shot 1395-10-28 at 22.47.18 copy

“میتو ”
تولید کننده انواع کوکی ها و بسکوییت است. برای این محصول اتودهای متنوع و مدرنی زده شد که در این میان یک اتود حال و هوایی قدیمی و کلاسیک داشت و از محصول در تصویرسازی روی بسته استفاده شد. استفاده از حالت کاهی برای کمک به حال و هوای قدیمی و کلاسیک بسته بندی در نظر گرفته شد.
این طرح اجرا نشد.